Zpět na úvodní stránku

Tomáš Langer

Curriculum vitae LinkedIn

Co umím:

  • HTML
  • CSS (SASS)
  • jQuery
  • Wordpress
  • AngularJS

Silver Deluxe redesign e-shopu a inovace objednávkového systému

Předmětem zakázky byl kompletní redesign firemního e-shopu a dodání nových funkcí do CMS, zejména v oblasti objednávkového systému. Zakázka byla realizována v rámci bakalářské práce.

O Silver Deluxe s. r. o.

Společnost se zabývá prodejem investiční slitků a mincí vyrobených ze zlata, stříbra, platiny a palladia. Součástí nabídky je také doplňkový sortiment.

Navázání spolupráce

Byl jsem společností osloven, neboť chtěli svůj stávající web rozšířit o mobilní variantu webu a provést celkovou modernizaci vzhledu. Po domluvě s klientem byla zakázka rozšířena o několik dalších dílčích úprav v samotném redakčním systému. Pro potřeby bakalářské práce jsem provedl také zevrubnou analýzu podnikání společnosti a konkurenčního prostředí v oboru.

Průběh spolupráce

Klientovi byly předloženy dvě varianty řešení, z nichž si zvolil ekonomičtější variantu.

Následně se již realizoval návrhu samotného redesignu. První krok obnášel vypracování wireframů, nad nimiž bylo s klientem diskutováno nové rozložení ovládacích prvků. Následovalo pak vyhotovení grafického návrhu a  jeho převod do HTML. Pro zápis CSS byl využit SASS preprocessor s frameworkem Compass. Responzivní styly byly navázány na nepřítomnost zvolené body class, což umožnilo vytvoření čistě deskopové i responsivní varianty webu najednou.

Všechny součásti šablony prošly minifikací a z důvodu minimalizace doby načítání byl na obrázky aplikován Lazy loading. Web dosahuje velmi dobré odezvy i na mobilním připojení, jak si klient přál, díky aktivovanému mod_deflate a aplikace cache.

Zásahy v samotném systému na jedné straně sestávaly z funkcí pro registrované uživatele (upozornění na cenu, možnost nakupovat a prohlížet produkty v různých měnách, umožnit přístup k vývoji cen daných produktů, zobrazovat historii objednávek, zadání požadavku k výkupu z administračního rozhraní) a na druhé straně z úpravy procesu odbavení objednávky v redakčním systému. V rámci úprav administračního systému byla přidána možnost generování faktur a exportního API pro ekonomický systém Pohoda, vytvořeny šablony poštovních tiskopisů a sjednocena vizuální podoba systémem generovaných e-mailů.

Shrnutí

Zakázku tvořil redesign firemního e-shopu a úprava dílčích funkcionalit v administračním systému. Při redesignu bylo dbáno na zachování kontinuity vizuální prezentace společnosti, na druhou stranu byl kladen důraz na maximální zpřehlednění webu a odstranění prvků, které dle analýz chování zákazníků nevedly ke konverzní akci. V rámci prezentace byla vytvořena co možná nejpřímější cesta k učinění objednávky. Samotný proces objednávky byl zredukován na pouhý jeden krok (objednávkový formulář je součástí stránky košíku).

Při zásazích do administračního prostřední se vycházelo z dlouholetých zkušeností zákazníka s užíváním systému a upravovaly se tak pouze místa, která pro něj jsou dlouhodobě problematická.

Adresa webu: silver-deluxe.eu