Zpět na úvodní stránku

Tomáš Langer

Curriculum vitae LinkedIn

Co umím:

  • HTML
  • CSS (SASS)
  • jQuery
  • Wordpress
  • AngularJS

Bludný kámen redesign a migrace webu na Wordpress

Zakázka obsahovala kompletní realizaci webové prezentace od tvorby šablony po výrobu Wordpress tématu, včetně projektového řízení.

O Bludný kámen z. s.

Bludný kámen je spolek, který se zabývá soudobým vizuálním uměním a experimentální hudbou. V současné době provozuje Galerii Cella a Hovorny a organizuje například festival Pohyb-Zvuk-Prostor a Minimaraton elektronické hudby.

Navázání spolupráce

Se spolkem jsem spolupracoval již na technické údržbě předchozího webu, který běžel na redakčním systému Joomla v dlouho neaktualizované verzi. S přibývajícím množstvím obsahu se však naplno ukazovala náročnost údržby webu s danou architekturou a zastaralost vizuální podoby stránky. Z těchto důvodů se jako nejlepší východisko zdálo spolu s redesignem prezentace převést web na platformu, která umožní strukturovanou správu obsahu.

Průběh spolupráce a použité technologie

Po konzultaci s klientem a vyslechnutí jeho potřeb, jsem navrhl technický postup realizace a seznámil jej s finančním rámcem, v kterém se bude dílo pohybovat.

O vizuální stránku současné prezentace se postaral Daniel Quisek. Finální podoba byla iterativně upravována po konzultacích s klientem.

Statické šablony byly vyhotoveny ve validním HTML 5CSS 3 za užití preprocesoru SASS (spolu s Compass frameworkem). Web je responzivní a využitelný v plné podobě na jakémkoliv chytrém zařízení. Komponenty postavené na Javascriptu využívají jQuery framework. Web ve svém HTML kódu s ohledem na lepší indexaci obsahu nese schema.org schémata pro organizaci a knihu.

Samozřejmostí je minifikace stylů a skriptů, komprese obrázků a opatření šablony tiskovými styly a nastavení mod_deflate modulu v Apache.

Testování kompletních statických šablon probíhalo standardně napříč nejužívanějšími prohlížeči a na vybraných mobilních telefonech, tak aby byly zastoupeny všechny platformy.

Součástí nasazení šablon na redakční systém Wordpress bylo vytvoření vlastního tématu, příprava potřebných custom post type a vytvoření modulu pro celkovou konfiguraci a nastavení prezentace. Stěžejními pluginy při vytváření tématu byly PiklistAdvanced Custom Fields Pro, jejichž prostřednictvím lze značně zrychlit vývoj potřebných datových modelů.

Jakmile byla plně vyhotovena první (česká) jazyková mutace, vytvořil jsem síť webů, čímž byla pro klienta připravena i anglická verze prezentace.

Shrnutí

Podařilo se vytvořit soudobou webovou prezentaci, která odpovídá požadavkům klienta. Přinesla mu možnost přehledně elektronicky evidovat vlastněné publikace a tiskoviny. Stěžejní částí webu je však přehled činnosti a archiv. Tyto moduly jsou nyní vzájemně propojeny, lze je tedy komfortně spravovat z jednoho místa.

Adresa webu: bludnykamen.cz